در برنامه شمارش معکوس شنبه همراه با مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی احتمال همراهی بورس تهران با دلار پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»