هر هفته‌ای که می‌گذرد رفتار بازارسهام غیرقابل پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل می‌شود، درحالی‌که بازارسهام نخستین هفته آبان‌ماه را سرتاسر نزولی به پایان برده بود، مسیر حرکت این بازار در دومین هفته آبان فاصله زیادی نسبت به روزهای قبل آن گرفت. این دو روند متفاوت در روزهای گذشته واکنش‌های مختلفی را به‌همراه داشته است. «مشاهده متن کامل خبر»