بازارهای کالایی آخرین روز کاری خود در این هفته را با جهش محسوس قیمت به پایان رساندند. دلیل این سبزپوشی چه بود؟ «مشاهده متن کامل خبر»