شاخص کل بورس سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۰۶۲۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۴۶۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»