رئیس سازمان بورس در خصوص تصمیمات اخیر برای افزایش دامنه نوسان در پاییز و برنامه‌های تدارک دیده برای تغییر مسیر بازار نکاتی را مطرح کرد. «مشاهده متن کامل خبر»