جعفر قادری گفت: شرایطی در بورس فراهم شده است که سهامداران خرد متضرر نشوند. در حال حاضر کف سود سیستم بانکی برای سرمایه‌گذار تامین شده تا سرمایه‌گذار ترغیب به ماندگاری در بازار و سهامداری در بورس شود. «مشاهده متن کامل خبر»