دبیر کانون کارگزاران بورس با اعلام راهکاری برای اصلاح ساز و کار بازار به مدیران ارشد بازار سرمایه، صنعت کارگزاری و کانون بورس ترکیه را مورد بررسی قرار داد. «مشاهده متن کامل خبر»