کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ثبات بورس در گرو اجرای کل بسته ۱۰ بندی حمایتی است، اقداماتی که دولت و مجلس می‌توانند در راستای حمایت از بورس انجام دهند را مطرح کرد. «مشاهده متن کامل خبر»