معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در نظر دارد برای نخستین بار ضایعات آهنی خود را در بستر بورس کالا به فروش برساند و به مرور سایر ضایعات شهرداری تهران که در مجموع رقم قابل توجهی است نیز در بورس کالا عرضه خواهیم کرد. «مشاهده متن کامل خبر»