شرکت سایپا، نتایج برگزاری مزایده نوبت دوم فروش زمین ۱۵.۵ هزار متری جاده مخصوص و نمایندگی فروش اصفهان را اعلام کرد. «مشاهده متن کامل خبر»