ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس تاثیر مثبتی بر روی بازار دارد، گفت: بیمه پرتفوی سهامداران، به بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش زیان سهامداران خرد در نوسانات بازار کمک می‌کند. «مشاهده متن کامل خبر»