نیما میرزایی گفت: سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند با خرید اوراق تبعی بیمه سهام، بازدهی ۲۰ درصدی دریافت کنند و اگر هم بازدهی بازار سهام بیش از این میزان بود که از رشد بازار سرمایه منتفع خواهند شد. «مشاهده متن کامل خبر»