هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به اتفاق آرا پیمان حدادی را به عنوان رئیس جدید این نهاد مالی انتخاب و معرفی کرد. «مشاهده متن کامل خبر»