غلامرضا منتظری گفت: برای موفقیت در بورس باید علل بی‌اعتمادی را ریشه‌یابی کرده و سپس زمینه بی‌اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی کنیم. «مشاهده متن کامل خبر»