در برنامه زنگ پایان سه‌شنبه همراه با نیما حاجی‌لر، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند پیش روی بازار سرمایه پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»