اقتصاددانان گلدمن‌ساکس پیش‌بینی خود از میزان افزایش نرخ بهره تا سال آینده را ۰.۲۵ درصد افزایش دادند. «مشاهده متن کامل خبر»