در شمارش معکوس دوشنبه همراه با احسان عسکری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی میزان احتمال موفقیت‌ چهارمین بسته حمایتی بورس تهران پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»