بسته حمایت ده‌بندی بازار سرمایه می‌تواند تا حدودی بحران را از بازار سرمایه کم کند و این امر نیاز به حمایت‌های دولت و مجلس دارد. «مشاهده متن کامل خبر»