بورس امروز تقاضای بهتری را نسبت به روزهای گذشته تجربه کند اما همچنان عرضه‌ها دست برتر را داشتند. بورس فردا چگونه خواهد بود؟ «مشاهده متن کامل خبر»