در برنامه زنگ پایان یکشنبه همراه سلمان یزدانی هم‌بنیان گذار استارتاپ ریسکاو به بررسی آخرین تحولات بازار مشتقه پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»