با انتشار کارنامه پالایشگاه‌ها بورسی در دومین فصل سال، پالایش نفت بندرعباس تنها زیرمجموعه ای صنعت بود که نسبت به فصل بهار عملکرد بهتری از خود نشان داد. «مشاهده متن کامل خبر»