در برنامه زنگ پایان یکشنبه همراه با مصطفی مصری‌پور، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی این روزهای بازار پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»