رقابت بر سر خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس امروز نیز به سرانجام نرسید و ادامه معامله به روز سوم موکول شد. «مشاهده متن کامل خبر»