در برنامه شمارش معکوس یکشنبه همراه با همایون دارابی و سینا رهبر شهلان به ارزیابی تاثیر بسته حمایتی سازمان بورس بر روند آتی بازار سرمایه پرداخته شد. «مشاهده متن کامل خبر»