۸۱۰ روز از آغاز ریزش سهام می‌گذرد و سیاستگذار به جای تمرکز بر رشد بخش واقعی اقتصاد، حمایت‌های مردود شده در گذشته را تکرار می‌کند. «مشاهده متن کامل خبر»