این هفته هم خبر‌های بسیاری پیرامون بازار سرمایه منتشر شد که ۵ خبر از پرحاشیه‌ترین اخبار بودند. بعد از هشت ماه صف خرید سرانجام نماد وسالت تعلیق شد و خبر دزدی ۴۰ میلیارد تومانی از پتروشیمی آبادان (شپترو) وایرال گردید. «مشاهده متن کامل خبر»