بانک ملت با نماد وبملت در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و به لحاظ سرمایه اسمی بزرگترین بانک بورسی می‌باشد. گزارش عملکرد مرداد و ۵ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ را در سامانه کدال منتشر کرده ؛ همچنین این نماد از پیشنهاد افزایش سرمایه خبر داده است. «مشاهده متن کامل خبر»