شاخص کل بورس شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۸۹۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»