شاخص کل بورس شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۸۶۳۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»