شاخص کل بورس شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۱۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۵۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»