شاخص کل بورس شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۶۸۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۷۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»