شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۳۹۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۱۶۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»