شاخص کل بورس یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۹۸۳۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۴۶۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»