شاخص کل بورس یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۹۲۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»