شاخص کل بورس یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۲۱۶۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»