شاخص کل بورس یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۶۶۰۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۸۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»