شاخص کل بورس یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۴۴۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید. «مشاهده متن کامل خبر»