مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت:در خصوص افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی برنامه‌هایی برای تسهیل و کاهش زمان آن وجود دارد. «مشاهده متن کامل خبر»