چند نماد در روز چهارشنبه و پنجشنبه ۹ و ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار خواهند کرد. این نماد‌ها کدامند؟ و به چه دلیل مجمع تشکیل می‌دهند؟ کدام نماد‌ها برای افزایش سرمایه مجمع برگزار می‌کنند؟ «مشاهده متن کامل خبر»