از ابتدای امسال بخشی تعداد زیادی از عرضه اولیه‌ها به صندوق‌ها اختصاص یافته و سهامداران معمول بازار نتوانسته‌اند بهره‌ای از عرضه‌های اولیه ببرند. علت عدم اختصاص عرضه اولیه به صندوق‌ها چیست؟ «مشاهده متن کامل خبر»