اقتصادنیوز: در دو روز ابتدایی هفته شاهد قرار گرفتن شاخص در یک مسیر صعودی نسبتاً ضعیف هستیم. «مشاهده متن کامل خبر»