نماد باشگاه پرسپولیس در بازار پایه فرابورس بازگشایی شد و خرید و فروش سهام این باشگاه از صبح امروز امکان پذیر و این نماد کشف قیمت شد. «مشاهده متن کامل خبر»