چشم‌انداز نامشخص از چارچوب گشایش‌های سیاسی و عدم‌تثبیت رفتار متغیرهای اثرگذار بر بازارسهام وضعیتی را به‌وجود آورده که حتی کارشناسان و تحلیلگران این بازار پرحاشیه با تردیدهای بسیاری مواجهند. «مشاهده متن کامل خبر»