کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید در کوتاه مدت به سبب شرایط بازار برای دو صندوق دارایکم و پالایش یکم اتفاقی رخ ندهد، اما در بلند مدت اگر مصوبات درست و اصولی اجرایی شوند، برای بازار مفید خواهد بود. «مشاهده متن کامل خبر»