از ابتدای سال تا ۱۲ مرداد بیش از ۲۰ میلیون سهامدار بدون مراجعه به بانک از طریق سجام بیش از ۱.۴ هزار میلیارد تومان سود دریافت کردند. «مشاهده متن کامل خبر»