در هفته پیش رو از شنبه ۲۹ مردادماه تا ۵ شنبه ۳ شهریور ماه تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی برگزار خواهد شد و که نکته قابل توجه در مجامع این هفته این است که نماد‌هایی که اخیرا عرضه اولیه شدند در هفته پیش رو مجمع تشکیل می‌دهند «مشاهده متن کامل خبر»