کارشناس بازار سرمایه گفت: تا زمانی که نااطمینانی بر فضای بازار سرمایه حاکم باشد، رغبت زیادی برای خرید سهم وجود نخواهد داشت و نقدینگی تمایلی به سوی بازار از خود نشان نمی‌دهد. «مشاهده متن کامل خبر»