تهران- ایرنا- مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به میزان حمایت صندوق توسعه بازار سرمایه از بورس در اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: طبق وظایف تعریف شده، این صندوق در هر زمان که نیاز باشد، اقدام کرده و می‌کنیم. «مشاهده متن کامل خبر»