این روز‌ها خبر‌های بسیاری مخابره می‌شود که هر یک می‌تواند بر روی بورس تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. طی ۳ روز گذشته نیز خبر‌هایی بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که می‌توانند بر روی بورس فردا تاثیرگذار باشند. از جمله این خبر‌ها افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی یک نماد، بازگشایی ۳ نماد پتروشیمی پرحاشیه و عرضه اولیه دو نماد می‌باشد. «مشاهده متن کامل خبر»