کارشناس بازار سرمایه گفت:در صورتی که بتوان کسب بازدهی حدود سود بانکی را از طریق اوراق تبعی تضمین کرد، می‌توان انتظار داشت که هیجان فروش در بازار کاسته خواهد شد. «مشاهده متن کامل خبر»